किसमिसया लखं याइगु फाइदा

किसमिस चिकिचाग्वःगु जुइ, तर थुकिं पोषण यक्व बी । किसिमिसय् आइरन, भिटामिन व पोटासियम दइ । थुकिं पोषक तत्व बाहेक किसमिस कार्बोहाइड्रेट नं बांलाःगु स्रोत खः । किसमिसया स्वास्थय लाभय् कब्जियत, एनिमिया, ज्वर व यौन ल्वय्या उपचार दुथ्याः ।

थ्व स्वस्थ तौलय् ग्वाहालि यायेत व मिखा वा क्वँय्या स्वास्थ्यय् उकिया सकारात्मक प्रभावया निंतिं नं म्हसिउ । गथे किसमिसं झीत स्वस्थ्य याना तयेत ग्वाहालि याइगु खः अथेहे किसिमिस लखं नं उलि हे फाइदा याः ।

कब्जियत
कब्जियत व पाचन सम्बन्धि समस्यां मुक्त जुइ किसमिसया लः यक्व हे ज्या वः । कब्जियत छगू अज्याःगु समस्या खः, गुकिं पीडित व्यक्तिया पाचनतन्त्र खराब यानाबी । थज्याःगु स्थितिइ वं न्ह्यागु नःसां पचय् यायेफइमखु । कब्जियत लंकेत किसमिसया लः न्हिंन्हिं सुथय् सेवन यायेमाः । थुकिं एसिडिटी व त्यानुइगु समस्या नं मजुइकाबी ।

ला हय्हय् कुनीगु
ला हय्हय् कुनीगु अप्वः जुलकि ख्वालय् चमक धयागु हे मदयावनी । थ्व उमेर थहां थहां वंलिसे अप्वयावइगु खः । थथे मजुइकेगु खःसा किसमिस लःया सेवन यानादिसँ । थुकी दुगु फ्लेवेनाइड्स एन्टि अक्सिडेन्ट ला हय्हय् कुनीगुयात तीव्र गतिं कम यानायंकी ।

हि सफा यायेत
थौंकन्हय् झी गज्याःगु लाइफस्टालय् म्वानाच्वनागु खः, उकिं यानाः हि अशुद्ध जुइगु समस्यालिसे सामना यायेमाली । हि सफा यायेत खला तःता कथंयागु घरेलु उपचार दु, किसमिसया लः उपिं हे उपचार मध्ये छगू खः । किसमिसया लखं हि सफा यायेत यक्व हे ग्वाहालि याः ।

कोलेस्ट्रोल व ट्राइग्लिसेराइड्स
हिइ कोलेस्ट्रोलया सन्तुलन स्यनकि झीसं तःताकथंया हे स्वास्थ्य समस्याया सामना यायेमाली । कोलेस्ट्रोलया तप्यंक स्वापू झीगु नुगःस्येँलिसे दु । यक्व पुकातःगु, फास्टफुड, दाः दुगु नसाज्वलं आदि नयेगु व व्यायाम व शारीरिक परिश्रम मयायेगु जुलकि हिइ कोलेस्ट्रोलया सन्तुलन स्यनी ।

किसमिसया लखं कोलेस्ट्रोलया स्तरयात सामान्य यायेत ग्वाहालि याइ । थुकिं म्हय् ट्राइग्लिसेराइड्सया स्तर कम यायेत ग्वाहालि याइ । थ्व हिइ दइगु चिल्लोया छगू प्रकार खः, गुकिं म्हय् चिल्लो थ्यंकाः उकियात मुंकेगु ज्या याइ । छितः कनेकि अप्वःगु कोलेस्ट्रोलया लिसेलिसें ट्राइग्लिसेराइड्सया स्वापू म्हय् अवरुद्ध जुयाच्वंगु हिनू, हर्ट अटाय्कया स्ट्रोक व एक्युट प्यांक्रियाटिसया खतरा जुइगुलिसे दु ।

लीभर
लीभर (स्येँ) झीगु तसकं महत्वपूर्ण अंगमध्ये छगू खः । यदि लीभर खराब जुल धाःसा छिं तःता हे ततःधंगु ल्वय्लिसे सामान यायेमाली । लीभरयात स्वस्थ यानातयेत दकलय् जरुरी चीज खः कि छिं छगू स्वस्थ जीवनशैली नालादिसँ । थ्व बाहेक नियमित रुपं किसमिसया लः त्वनेगु यानाच्वन धाःसा नं लीभर बल्लानाच्वनी । अले थुकी मेटाबोलिज्मया स्तर कन्ट्रोल यानातयेत नं ग्वाहालि याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS