ख्यालि न्हिली

‘थन च्व फाइम्ह खिचा खः ।’ छगू अंगलय् च्वयातःगु दु ।
छम्ह सरदार व हे लँपु जुयाः गनं वने त्यन, व हे इलय् वयात च्व फाये तांन्वल । अले वं व हे अंगलय् च्व फाना बिल ।
‘थुकियात धाइ का दिमाग धकाः’—च्व फायेधुंकाः सरदारं धाल— ‘च्व फानाम्ह जि, आः ब्वः बीबलय् खिचायात !’
ह्ह्ह्
मिजं ः मिसात इहिपा यानाः भाःतया छेँय् वनीबलय् छाय् ख्वइगु जुइ ?
मिसा ः यदि सुनानं छंत छंगु छेँय् नं तापाक यंकाः बँ पुइगु, सुचुकुचु यायेगु, हुइगु, चिप थलबल सीकेगु, वसः हीगु आदि ज्या याकल धाःसा ……. छु छ प्याखं हुलाच्वनी ला ?
ह्ह्ह्
छम्ह पासा मेम्ह पासालिसे ‘जिमि गर्लफ्रेन्डया जन्मदिं कुन्हु वयात छु गिफ्ट बिउसा जी, सल्लाह बिउले ।
मेम्ह पासा ः जिगु मोबाइल नं. ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS