ख्यालि न्हिलि

‘जिमि कलातं विश्वासघात याइ धकाः जिं गबलें नं चिन्ता मकया ।’
‘छाय् ? तसकं इमान्दार ला व ?’
‘मखु, तसकं बांमलाः ।’
ह्ह्ह्
फ्ल्याश न्यूज ः
मूर्खिस्तानय् छपु अज्याःगु पेन्सिलया आविष्कार याःगु दु, गुकिया निखेरं रबर तयातःगु दु ।
ह्ह्ह्
मूर्खिस्तानी ः
गुम्हेसिनं सलाइ च्याकाः थ्व स्वइ कि मैनवत्ती सित लाकि मसीनि ।
ह्ह्ह्
‘जिमि किजा खुगू सेकेन्डय् १०० गज ब्वाँय् वनेफु ।’
‘असम्भव । विश्व रेकर्डला गुंगू सेकेन्ड स्वयां अप्वःयागु दु ।
‘जिमि किजायात शर्टकट वः ।’
ह्ह्ह्
अस्पतालय् कलाःया डिलिभरीया बिल पूगु इलय् छम्ह भाजुं धाल—
‘९ हजार पौण्ड तुत का जितः थ्व मचाया ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS