चन्द्रमाय् कपाय्मा सल

चन्द्रमाय् न्हापांखुसी छुं नं जैविक वस्तु सःगु दु । चीनया अन्तरिक्ष यानं चन्द्रमाय् ज्वनावंगु छुं छुं पुसाय् अनया वातावरणय् चुलि जायावःगु खः । चीनया राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनं धाःकथं चीनया अन्तरिक्ष अभियान चांग अं थ्व पुसा ज्वनावंगु खः ।चांग अं ज्वनावंगु कपाय्या पुसाय् चुलि जाया वयाः स्वां ह्वयेगु सुरु जूगु खः ।

थुकियात अन्तरिक्ष अन्वेषण अभियानय् हे तसकं न्ह्यथनेबहगु सफलता धाःगु दु । चीनया चांग अ फोर नांया अन्तरिक्ष यान पृथ्वीं खने मदइगु चन्द्रमाया लिउनेया ब्वय् अवतरण याःगु खः । उगु यान वंगु जनवरी ३ कुन्हु चन्द्रमाया लिउने पाखेया क्षेत्रय् भौगोलिक अनुसन्धान यायेगु उपकरण सहित अवतरण याःगु खः ।

थ्वयां न्ह्यः अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनय् नं थुकथं स्वांसिमा ह्वयेकेगु याः, तर चन्द्रमाया नियन्त्रित वातावरणय् थथे चुलि वयेकूगु धाःसा न्हापांखुसी जूगु खँ धाःगु दु ।थ्व सफलताया अर्थ अन्तरिक्ष यात्रीतय्सं अन्तरिक्ष यात्राया इलय् थःगु निंतिं आवश्यक नसाज्वलं अनया हे जमीनय् सयेके फइ धयागुपाखेया छगू आशाया किरण जूगु खँ धाःगु दु ।

थथे जुल धाःसा अन्तरिक्षयात्रीत नये–त्वनेया निंतिं बारम्बार पृथ्वीइ लिहां वयाच्वनेमाली मखु ।चन्द्रमाय् अवतरण याःगु चिनिया अन्तरिक्ष यानं कपाय् व आलुया पुसा लिसें चा, मना व छगू प्रकारया भुजिंया ख्येँ ज्वनावंगु खः । चन्द्रमाय् चुलिवःगु पुसायात चन्द्रवाहनय् पिनें छुं नं दुहां वने मफइ कथं बन्द यानातःगु सिसिइ तयातःगु दु ।

आः थ्व चुलिवःगु पुसां सिसि दुने हे छगू सुक्ष्मजैविक मण्डलया सिर्जना याइ व थज्याःगु कृतिम वातावरणय् थ्व थःथम्हं ब्वलना वइ ।
झिंच्यागू सेन्टिमिटर तजाःगु व स्वंगू किलो तौल दुगु कृतिम जैविकमण्डल सिर्जना जुइगु सिसिया डिजाइन चीनया नीच्यागू विश्वविद्यालय जानाः याःगु खः ।

थ्व प्रयोगात्मक थलय् सुक्ष्मजीवाणुत ब्वलनेत माःगु फय्, लः व पोषण उपलब्ध यानातःगु दु । वैज्ञानिकतय् कथं माइनस १७३ निसें १०० डिग्री सेल्सियस तक च्वय् क्वय् जुयाच्वनीगु चन्द्रमाया सतहया तापक्रमय् थ्व पुसा ब्वलंकेत ल्वःगु तापक्रम कायम यानातयेगु धाःसा तसकं हाथ्याया खँ जुयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS