प्रदेश ज्याकू संचालनया निंतिं न्यासम्हं मल्याक कर्मचारी खटे जुल

येँ – सामान्य प्रशासन मन्त्रालयं प्रदेशसभा व प्रदेश सरकार संचालनया निंतिं आवश्यक कर्मचारी खटे यायेगु ज्या न्ह्याकाच्वंगु दु ।न्हय्गुलिं प्रदेशय् प्रदेशसभाया बैठक च्वनेत्यंगुलिं आवश्यक कर्मचारी खटे यानाछ्वःगु खः । मन्त्रालयं आःतक न्यासःम्ह कर्मचारी खटे यायेधुंकूगु खँ मन्त्रालयया प्रवक्ता शिवराम न्यौपानें धयादीगु दु । खटे याःपिं मध्ये प्यसः प्रशासन व सछिम्ह प्राविधिक कर्मचारी दु । मन्त्रालयं कर्मचारी समायोजन मजूतलेया निंतिं अन्तरिम व्यवस्थाया निंतिं थुपिं कर्मचारी खटे याःगु खः । कर्मचारी समायोजन जुइधुंकाः न्हूपिं कर्मचारी वनी ।

‘जिमिसं न्हियान्हिथं हे कर्मचारी छ्वयाच्वनागु दु’ प्रवक्ता न्यौपानें धयादिल, ‘कर्मचारीयात आवश्यक स्वयाः खटे यानाच्वनागु दु ।’मन्त्रालयं प्रत्येक प्रदेश सभाय् मुख्यमन्त्रीया ज्याकूया निंतिं २९ म्ह व मन्त्रालयय् २५ निसें २९ म्हया ल्याखं कर्मचारी खटे यानाच्वंगु खः ।प्रवक्ता न्यौपानेया कथं प्रदेश सरकार संचालनया निंतिं १७७८ म्ह कर्मचारी माः । अझ नं द्वःछिम्हं मल्याक कर्मचारी खटे याये ल्यंदनिगु खँ धाःगु दु ।

ल्यं दनिपिं कर्मचारीतय्त नं न्हियान्हिथं यानाः खटे यानायंकेगु खँ वय्कलं धयादीगु दु ।प्रदेश प्रमुखया ज्याकूया निंतिं सचिव व मुख्यमन्त्रीया ज्याकूया निंतिं सहसचिवया नेतृत्वय् कर्मचारी खटे याःगु खः । मन्त्रालयया कर्मचारी प्रशासन शाखाया अधिकृत नवराज जैसीं छगू प्रदेशय् स्वम्हया ल्याखं सहसचिव, खुम्हया ल्याखं उपसचिव, झिम्ह शाखा अधिकृत खटे जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS