पछिमा कासाय् ख्वपया पुलास गुथि न्हाप

येँ – केन्द्रीय मानन्धर संघया भाजुवीर सिरपाः उप–समितिया ग्वसालय् जूगु भाजुवीर सिरपाः पछिमा धेंधेंबल्लाः कासाय् ख्वपया पुलास शिवरात्री गुथि थेखाच्वया लक्ष्मीप्रसाद मानन्धर न्हाप लाःगु दु । अथे हे शिवा साय्मि खलःया नजरमान मानन्धर लिउ व साकोला सिलाचःह्रे गुथि ख्वपया बिष्णुबहादुर मानन्धर लियांलिउ लाःगु दु ।

पछिमा धेंधेंबल्लाः कासाया निर्णायक मण्डलय् नांजाःम्ह वाद्यगुरु न्हुच्छेबहादुर महर्जन, सूर्यबहादुर महर्जन व धर्म मुनिकारपिं च्वनादीगु खः । कासाय् येँ, यल व ख्वपया झिगू पुचलं ब्वति काःगु खः । सिरपाःया दाता नांजाःम्ह समाजसेवी लक्ष्मीदास मानन्धरंं न्हाप लाःगु पुचःयात न्यय्द्वः, लिउयात स्वीद्वः व लियांलिउयात नीद्वः तका दां सिरपाः लःल्हानादीगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS