ख्यालि न्हिलि

सरिता ः छं सिउला जि ला २८ दँ तक मचा हे मदयाच्वंगु नि, जब नीगुदँ दत अबलय् तिनि मचा दुगु ।
रमिता ः ए ऽऽऽ ! खः ला, अले छं छु याना ले मचा दयेकेत ?
सरिता ः जब जि २८ दँ दत अले जिमि मांबाः नं जिगु ब्याहा यानाबिल । वयां दछि लिपा ला जि मचा द हे दत नि !
ह्ह्ह्
विज्ञापन ः
मस्त बोर्नभिट्टा नयाः सफल जुइ ।
मिजंत रजनीगन्धा व पानपरागं ।
अले मिसात फेयर एण्ड लभ्लीं । उकिं ब्वनाः डिग्री कयातःगुया छुं नं अर्थ मदु ।
ह्ह्ह्
इहिपा छगू अज्याःगु बेजोड गठबन्धन खः । गुकी निम्ह जानाः अज्याःगु समस्या जीवंकाःछि नापं च्वनाः ज्यंकेगु कुतः याइ, गुगु थ्व स्वयां न्हापा गबलें नं जूगु दइमखु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS