ख्यालि न्हिली

छम्ह कामिं थःगु नज्याय् ग्वाहालि याकेत छम्ह मिजं मचा तल । न्हापांगु न्हिकुन्हु हे वं थःगु ज्याया बारे मिजंमचायात थुइकाबिल— ‘जिं मिइ छुयातयागु ह्याउँसे च्वंक न्वयेधुंकूगु सलया नाल लिकाये अले उकियात थन ल्वहंतय् दिके । छंगु ज्या मुगलं छ्यायेगु खः । जब जिं थःगु छ्यं संके छं थःगु बल दक्व छ्यलाः उकी छ्यानाबिउ ।’
मिजंमचां अथे हे यात ।
ह्ह्ह्
गोल्फया कासामि ः
छम्ह अज्याःम्ह मनू गुम्ह गोल्फकोर्टय् १५ किलोया गोल्फब्याग क्वबियाः माइलौं माइल न्यासि वनी, तर छेँय् एस्टे« छकः काये माल धाःसां कलाःयात सःताच्वनी ।
ह्ह्ह्
‘न्हापांतुं मधाः धाइ’— भाःतम्हं कलाःयात धाल— ‘छ जिलिसे थथे हे यानाः न्यनां न्यने मजीक हालाच्वनेगु खःसा जिं थःगु बीमाया किस्ता पुलेगु हे त्वःताबी ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS