ख्यालि न्हिलि

थौं छम्ह मिसानाप तसकं विवाद जुल । वं ला फुइँ क्यनाः आँट दुसा याकःचा दइबलय् वा धाल !
जिं थ्व विचाः याये मफयाच्वन कि वं ख्याच्वः बिउगु खः कि अफर !
ह्ह्ह्­
चिचिधंगु वस्तुं मनूतय्त तसकं दुःख बियाच्वंगु दइ । छि पहाडया च्वकाय् च्वने फइ, तर मुलुया च्वकाये मखु ।
ह्ह्ह्
पुलांगु धापू ः
सुनां मेम्हसित ग्वहालि याइ, द्यवं वयात नं न्ह्याबलें ग्वाहालि यानाच्वंगु दु ।
थौंया धापू ः
छिं मेपिंत ग्वाहालि यायेमा वा मयायेत छुं मतलब मदु । तर छितः मालीबलय् ‘गुगलं’ माक्व ग्वाहालि यानाच्वंगु दइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS