ख्यालि न्हिलि

शिक्षक ः मस्त, छिमिसं सिउला क्वसः धकाः छुकियात धाइ ?
पलख जायेकाः राजुं धाल, ‘जब सुं मिजं सुं मिसायात जिवंकाःछि नापं च्वनेत बाध्य यानाबी, अले वयात प्रोत्साहनकथं बीगु छुं भचा राशीयात हे क्वसः धाइगु खः ।’
ह्ह्ह्
पप्पु ः सर, गधा गज्याःम्ह जनावर खः अले सुयात धाइ ?
शिक्षक ः थःगु खँ मेपिंत बांलाक थुइका बीमफुम्हेसित हे धाइगु खः !
पप्पु ः सरं धयादीगु जिं छुं हे मथुल ।
ह्ह्ह्
शिक्षक ः राजु, छिं छंत म्हिगः बियागु होमवर्क छाय् याना महयागु ?
राजु ः सर, जि ला छेँय् च्वनेगु मखु, होस्टलय् च्वनेगु खः नि !
शिक्षक ः अले छु जुल ले ?
राजु ः होस्टलय् च्वनाः, गथे यानाः होमवर्क यायेगु ? होस्टल वर्क जूसा जकं मिले जू का ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS