ख्यालि न्हिलि

पसल्याः ः धयादिसँ, छु माल थें छितः ?
गाहाकि ः जिम्ह जुइम्ह कलाःया खिचाया निंतिं केक माल ।
पसल्याः ः थन हे भपिया दी, छेँय् ज्वनाः झायेगु ?
ह्ह्ह्
शिक्षक (विद्यार्थीनापं) ः गधा, फटाहा, बेमान, उलिमछिं होमवर्क बियाः छगू हे याना हःगु मखु का ।
विद्यार्थी ः मिजासं खँ ल्हानादिसँ, कस्टमरनाप सुनानं थथे खँ ल्हाइ ला ?
ह्ह्ह्
जज ः छं थः कलाःयात वंगु १० दँ न्ह्यःनिसें ख्यायेगु, धम्की बियाः थःगु नियन्त्रणय् तयातल थथे …..
अपराधी ः जज सहाब, खँ छु धाःसां ….
जज ः सफाइ मखु, तरिका धा ।
ह्ह्ह्
जब इहिपा जुइधुंकूम्ह मिजं नं ‘विचाः यानाः लिसः बी’ धाइ अबलय् सीकेमाः कि उकिया मतलब वं थः कलाःयात न्यनाः लिसः बी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS