ख्यालि न्हिलि

छम्ह मनू ज्याय् लिबाक थ्यंकः वःगुलिं मेनेजरं वयाके छाय् लिबाःगु धकाः न्यन ।
‘सर’,— लिसः वल— ‘सुथय् जिं दनाः सँ छ्यनेत न्हाय्कं स्वयाबलय् जिं जिगु ख्वाः मखना । जिं तायेका कि जि ज्याय् वनेधुंकूगु जुयाच्वन । अनंलि घौछि लिपा जिं सिल कि न्हायकं ला नकिनं स्वब्यानाः बँय् कुतुं वनाच्वंगु लानाच्वन । अने जि हानं ब्वाँय् ब्वाँय् थन थ्यंकः वया ।’
ह्ह्ह्
छखा छेँय् ग्यास सिलिन्डर मुयाः मिं नल । सिलिन्डर थज्याःगुनक्सां मुल कि भुतूक्वथाय् च्वनाच्वंपिं कलाःभाःत छेँय्नं पिने थ्यंक चातुवाः वन ।
लिपा कलाःम्हं छम्हेसिन कन— ‘झिंन्यादँ लिपा व न्हापांगु मौका खः, गबलय् जि भातःलिसे छेँय्नं नापं पिहां वयेखन ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS