ख्यालि न्हिली

‘याकनं झासँ !’— दमकलया ज्याकुथिइ छम्ह नेताया फोन वल— ‘जिमिगु पार्टिया ज्याकुथिइ मिं नल ।’
दमकलया कर्मचारी दमकल ज्वनाः पिहां वये हे जक त्यंबलय् हानं व हे नेताया फोन वल— ‘हथासं वयेमाःगु जरुरत मदु । गबलय् न्ह्याः अबलय् जक झासँ । जिं व पार्टि त्वःताबी धुन ।’
०००
चान्हसिया १२ बजे जुइधुंकल । मचा अझ नं द्यंगु मखुनि । आकाझाकां वं थः मांयात धाल— ‘मम्मी जितः बाखं कँ ।’
‘आः मेगु भचा पिउ पुता ।’— मामं धाल— ‘छिमि बाः आः वइ अले झी निम्हेसितं छपु बाखं कनी ।’
०००
गुगु ज्या थाकुगु खः, व ज्या अल्सि मनूयात बियादिसँ । छाय्कि वया सुम्क च्वने हथाय् जुयाच्वनी । अथे जुयाः वं याकनं ज्या सिधयेकेगु उपाय पि हे पिकाइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS