ख्यालि न्हिलि

गोल्फया कासामि ः
छम्ह अज्याःम्ह मनू, गुम्ह गोल्फ कोर्सय् झिंन्यागू किलोयागु गोल्फब्याग ल्ह्वनाः माइलौं माइल न्यासि वनी, तर छेँय् एस्ट्रे छक्वः माल धाःसां कलाःयात सःताच्वनी ।
ह्ह्ह्
छ्यं स्याःगु व लागिलागि चायेमालीगुया रामवाण वासः ः
पारपाचुके ।
ह्ह्ह्
‘अय् बाउचा ! न्हासय् छाय् पतिनं कुतिकुति यानाच्वनागु ?’
‘छाय्कि म्येँ न्हासय्तक मथ्यं ।’
ह्ह्ह्
निम्ह मस्त गनं छथाय् पिहां वनेत अनुमति कायेमालाच्वंगु दु ।
‘मांयाके छं न्यँ’— तःधिकःम्हं धाल— ‘झी वने धकाः ।’
‘मखु, छं न्यँ ।’— चिधिकःम्हं धाल— ‘छं न्यनेगु हे बांलाइ । मांलिसे छंगु जि स्वयां यक्व न्ह्यः हे परिचय दु ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS