‘संस्थागत विकास व सामाजिक ज्याः तिव विइगु खः’

# नेमवीर शाक्य, अध्यक्ष
पद्मावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

पद्मावती सहकारी स्थापनाया २५ दँया थ्व अवधियात छिं गुकथं मूल्यांकन यानादिया ?
समुदाय व सदस्यपिन्त हित याय्गु उद्देश्य स्थानिय प्रयासं निस्वंगु संस्था थौ सदस्य, समुदाय, व सहकारी अभियान हे देशेन्यकं म्ह स्युगु सहकारी संस्था धाय्के दुगु हे व संस्था यागु पहिचान याय्त तालाके खंगु नाप नापः संस्था प्रति ब्यक्ति, समय व समुदाय पिनिगु अतिकं भलसा दुगु धईगु हे थौयगु च्व छाय् बहगु खं जुल

थ्व सहकारी स्थापनाया पृष्ठभूमि बारे छुं कनादी ला ?
थौं न २५ दँ न्हवः झिगु एकता, सामाजिक गतिविधि नाप आर्थिक विकास याय्गु ताः तुना २५ म्ह पासापिं मुना करिब ६ महिना निरन्तर छलफल व चिन्तन याना ली स्थापना जुगु थुगु सहकारी थौ कन्यहे करिब २५०० दुजः त दुगु जुल

३) छु उद्देश्यं थ्व सहकारी स्थापना जूगु खः, व उद्देश्य गुलि पूवंगु दु ?
पद्मावती महाविहार या जिपि स्थानिय व मध्यम वर्गीय समुदाय पिनिगु छगु समाज ख थ्व समाज यागु थगु हे महत्व दुगु जुया च्वन तर देशकाल परिस्थिति अनुसार झिपिं वने फया च्वंगु मदु वहे अनुसार भविष्य वइगु अनेक चुनौती नाप सामना याय्गु लागि छगु आर्थिक रुप तिव जुईगु ज्याः याय् मागु लागि हे थ्व सहकारी संस्था यागु परिकल्पना यागु ख व २५ दँ तक या अवस्था संस्था सदस्य, समाज व समुदाय पिन्त बिइगु धैगु हे भरोसा, विश्वास व झिगु थुगपन ख नापं समाजया विकृती यात म्हो यायेगु, न्हुगु न्हुगु ज्याः यात तिव बिया च्वनेगु नं ख ।

यलय् मेगु नं आपालं सहकारीत, मेगु सहकारी स्वयां पद्मावती सहकारी छु खँय् फरक दु ?
सहकारी विधान २०४८ जारी जुई धुंका लिपा देशय् ३४,००० हाराहारी सहकारी दु, यल जिल्ला जक ११५० सहकारी दु उकि मध्ये नं यल महानगरपालिका दुने जक ७०० मयाक सहकारी संस्था त दु उकी मध्येया छगु पद्मावती सहकारी संस्था ख । थ्व संस्थाया विषेशता धैगु हे थ्व समुदाय पिनिगु लागि स्थानिय समुदाय पिं मिलेजुया निं स्वगुं ख ।

अले स्थनिय शिप, स्थानिय बचतयात हे परिचालन याना सदस्य पिन्त हे उमिगु ब्यापार, ब्यवसाय, शिप विकासयात लगानी याना सदस्य पिनिगु आर्थिक स्तर विकास याय्गु ज्याःय निरन्तर न्ह्याना वया च्वंगु कारण व स्थापना कालया १० बर्ष तक छगु जक वडायात कार्यक्षत्र दय्का, ज्याःझ्वः व कारोवार न्हाका वगु कारण न थ्व संस्था मे मेगु संस्था स्वय्वले फरक खनेदुगु जुई ।

थ्व सहकारीं २५ दँया दुने याःगु दकलय् प्रमुख उपलब्धीत छु छु खः, नम्बरवाइज कनादी ला ?
थुगु संस्था निस्वनाः उपलब्धीयात धाय् मालधासा दकले तःधंगु उपलब्धी धैगु थौ तक सुयात हे कानुनी कारवाही याये म्वागु व आतकया दुने हरेक बर्ष नाफा बिइगुली सफल जुया च्वंगु व २५ दँ तक निरन्तर इलः इलेहे ज्याःझ्वः न्ह्याना इलेहे साधारण सभाया ग्वसाः ग्वेगुली ता लाना च्वंगु नापं समाज व समुदाय पिन्त हपाः बिय्गु लागि थि थि ज्याःझ्वः यायेत तालागु गथे कि विगत २० बर्ष निसे पद्मावती स्वास्थ्य केन्द्रय् निशुल्क स्वास्थ्य सेवा बिया च्वंगु, अथेहे १५ बर्ष निसें बृद्ध समिति स्वाना प्रत्येक १ गते बृद्ध बद्धा पिन्त सम्मान व प्रवचन ज्याःझ्वः न्ह्याना च्वंगु नेपाल हे आतकं सुना न मकागु राज्य पाखें या सम्मान गोरखा दक्षिणबाहु चौथौ पदक प्राप्त यागु (२०६२) नेपाल हे न्हापा खुसी सहकारी रजत स्तम्भ (सार्वजनिक थासें) धः स्वाकुगु, महिला पिनिगु लागि शिप विकास लजगाः या लागि थि थि ज्याःझ्वः मार्फत खाद्यान्न व हस्तकला पस चाय्का ब्यवसाय न्ह्याका च्वंगु नाप नापः त्रैमासिक पत्रिका, स्मारिका व विभिन्न तालिम ब्यवस्थ यानाली प्रत्येक न्हुगु दुवावइ पिं दुजः पिनित अनिवार्य सहकारी शिक्षा विया जक सदस्यता बिइगु ब्यवस्था हे थुगु संस्थाया उपलब्धी ख ।

वंगु २५ दँया दुने थ्व सहकारीं यायेगु धकाः ग्वसाः यानाः नं याये मफुगु छु छु योजनात दु ?
सहकारी क्षेत्र व अभियान धैगु “एकका लागि सबै, सबैका लागि एक नै सहकारी हो” धैगु नारा व आ देश तगु लक्ष “दिगो विकास लक्ष प्राप्तीका लागि सहकारी” धैगु मुल मन्त्र यात ध्यान तया ले व सहकारीया सात सिद्धान्त नाप सहकारी मुल्य मान्यता यात दु वालाः स्वयवले संस्थाया लक्ष व ज्याः यायेगु क्षेत्र यक्वोः दु अयसा पद्मावती या हक य् मानिगु ज्याः आतक याय् मफया च्वंगु ज्याःत मध्ये

क) संस्थायात समय सापेक्ष मागु वहुउद्देश्य भवन दयकेगु बाकी दनि

ख) पूर्ण रुप संस्थायात संस्थागत रुप हे संचालन यायेगु उद्देश्य कथंः ब्यवस्थापन व ब्यवसायिक संस्थाया रुप हे संस्थागत संचलान यायेत मागु जिम्मेवारी, जवाफदेहिता व भरोसा दुपिं योग्य व सक्षम ब्यवस्थापन याना यंके मागु दु । नाप ं पुर्ण रुप संस्थाया लागि ज्याः याना च्वनिपि प्रशासन कर्मचारी व अन्य विज्ञ व ग्वाहाली याइ पिन्त इमिगु ज्याः कथं या मू (पारिश्रमिक वा लय्ता ज्याला) बि फैगु थुुपि हे ज्याः या नापं सहकारी मुल्य मान्यता कथःया नीति, विधि व प्रविधि यात ब्यवस्था याना यंकेगु ज्याः अझ न बाकी दनिगु जुल ।

पद्मावती सहकारी स्थापना लिपा थ्वं समाजयात बिउगु योगदान छु दु ?
संस्था स्थापना यानागु मू आज्जु धैगु हे सदस्य व समुदाय यात सेवा संस्थागत विकास व सामाजिक ज्याः तिव विइगु ख । थुगु संस्था या २५ दँ अवधी १,००,०००।– पूँजी शुरु जुगु संस्था थौ कन्हेय् करिब ४५ करोड व २५०० सदस्य पिन्त सेवा याना च्वंगु दुसा झण्डै १० करोड पुँजी विभिन्न शेयर, जगेडा कोष, जोखिम कोष व सम्पती नाप थगु हे छें दय्का ज्याः कुथी न्ह्याका च्वंगु दु ।

नाप २० म्ह सदस्य पिन्त लजगा समेत चु लाका बिइगु ली सफल जुगु दुसां सदस्य पिन्त थगु ब्यापार, ब्यवसाय या लागि व आपतविपत जुइ वलय थुगु संस्था सं दंगु ऋण उपलब्ध याना च्वंगु दुसा थगु कमाई यात सुरक्षित बचत यायगु अवसर चु लाका च्वंगु दु नाप थि थि सेवा व साँस्कृतिक ग्वाहाली यायेगु नाप नापं थुगु पद्मावती महाविहारयात हे बिस्कः म्हसिकेगु ली तधंगु भुमिका थुगु संस्था यागु जुगु दु ।

अझ संस्थायागु कारण हे थ थगु उद्योग ब्यवसाय नापं जिवनस्तर सुधार यायेगु ज्याः छगु भरोसा व विश्वासया प्रतिक जु वंगु या नापं समुदाय दुने जुइगु थिथि ज्याःझ्वः यात ग्वाहाली जुगु धैगु हे थुगु संस्था या मू योगदान जुया च्वंगु दु ।

आः थ्व सहकारीया भविष्यया योजना छु दु ?
संस्थाया आ वैगु चुनौती व अवसर यात ध्यान तया थुगु संस्था थि थि भविष्यया नीति ज्याःझ्वः तयातगु मध्ये
क) थि थि थासय् सेवा केन्द्र संचालन याना थप सेवा बिइगु

ख) संस्थायात इमानदारी व पारद्धर्शि पूर्वक न्ह्याकेगु लागि राष्ट्रियस्तर यागु मापडण्ड दय्केगु एच्इद्यब्त्क्ष्इल् ९एचयनचबm ायच द्यगष्मिष्लन ब्दकयगितभ बलम एचयाभककष्यलबष्शिबतष्यल० द्यचबलम प्राप्त यायेगु

ग) पुर्ण रुपं संस्थायात क्यातधबचभ कथकतझ संचालन यायेगु

घ) बिजुली, टेलिफोन शुल्क चभअजबचनभ यायेगु ब्यवस्था नाप कmक, बउउ, धभदउबनभ ब्यवस्था यात अझ विश्वसनियता दय्केगु

ङ) ँः कार्यक्रम सहकारी या नियमित ज्याझ्वः व नेपाल भाषाया सहकारी पत्रिका पिकागु (यलया लागि) त्ख् कार्यक्रम सहकारी ज्याःझ्वः या न्हय ब्वयगु

च) स्थानिय वडा नाप मंका कथंः सफाई व वातावरण ज्याः संचालन यायेगु

छ) सामाजिक व समुदाय ज्याः यात जोड विया स्थाई अक्षय कोष मार्फत ग्वहाली याना वनेगु

ज) अन्य सहकारी संस्थायात मर्जर याना अझ वल्लागु संस्थाया रुप निस्वनेगु

झ) हस्तकला व उद्यमी ब्यवसाय पिन्त लघु उद्योग शिर्षक पाखे तिवः बिइगु, नमुना उद्यमी म्हसिका सफु पिदनेगु

ञ) राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र या अवलोकन व तालिम ब्यवस्था यात न्ह्याकेगु

ट) उद्यमी, ब्यवसायी तयेगु प्रवद्र्धन समूह निस्वनाः ब्यापार, ब्यवसाय व उद्यमी नापं हस्तकला क्षेत्र यात विकास यना यंकेगु व आ वइगु बर्ष यात उद्यमी ब्यवसाय प्रवद्र्धन बर्षया रुप माने याना वनेगु

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS