छेँय् बालं बीगु एजेन्ट नीतिया विरोध

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- येँ महानगरपालिकाया मेयर बालेन्द्र साहं म्हिगः सार्वजनिक यानादीगु मनपाया नीति तथा कार्यक्रमय् आवंलि छेँय् बालं तयेगु सम्बन्धी ज्या नं दथुइ एजेन्ट मार्फत यायेगु धकाः न्ह्यथनादीगु बुँदायात येँया स्थानीय मनूतय्सं विरोध याना हःगु दु । स्थानीय मनूत थःपिंसं हे दुःख सियाः दयेकातःगु छेँय् आः दथुइ एजेन्ट तयाः कारोवार यायेमालीबलय् थःगु अधिकारपाखें बञ्चित जुइ मालीगु खः ला धइगु आशंका यासें मनपाया थ्व नीतियात विरोध याना हःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS