छगू हे ज्याझ्वलय् स्वम्ह च्वमिया सफू पितब्वज्या

यल (नेपालभाषा टाइम्स) – नेपालभाषा परिषद्या ग्वसालय् छगू ज्याझ्वःया दथुइ स्वम्ह च्वमिया स्वंगू सफू पितब्वज्या जुल । वंगु मगलवाः थनया सातोआकी भवनय् जूगु ज्याझ्वलय् उगु सफू पितब्वज्या याःगु खः ।

परिषद्या नायः प्रा. सुवर्ण शाक्यया सभापतित्वय् जूगु ज्याझ्वलय् निम्ह मिसा च्वमि व छम्ह मिजं च्वमिया सफू पितब्वज्या जूगु खः । सभानायःपाखें हे त्वाःदेवाय् मत त्याकाः उलेज्या याःगु ज्याझ्वलय् परिषद्या छ्याञ्जे साहित्यकारलिसें समालोचक ध्रुव मधिकःमिं लसकुस यानादीगु खः ।

ज्याझ्वलय् मिसा च्वमिपिं मय्जु विमलप्रभा वज्राचार्यया ‘इलं ब्यूगु बाखं’, मय्जु दिव्या ताम्राकारया ‘लिधंसा’ व भाजु बुद्ध शाक्य नेवाःया ‘केहेँकिजापिंत मतिनाया पौ’ नांया सफू पितब्वज्या याःगु खः । पितब्वज्या जूगु सफूमध्ये इलं बिउगु बाखंया पूर्ण ताम्राकार, लिधंसाया ध्रुव मधिकःमि व केहेँकिजापिंत मतिनाया पौया डा. पुष्पराज राजकर्णिकारं समीक्षा यानादीगु खः । ज्याझ्वलय् स्वम्हं च्वमिं थःथःगु नुगःखँ तयादीगु खः ।

पितब्वज्या जूगु सफूमध्ये मिसा च्वमि निम्हेसिगुं बाखं सफू खः । ज्याझ्वलय् सभानायःपाखें समीक्षकपिंत व सभानायःयात मिसा च्वमिपिंसं मतिनाया चिं लःल्हाःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS