स्थानीय तहं संचालन याइगु नापनक्साया ज्या स्रोतसाधनया अभावं ढिलासुस्ती

येँ – स्थानीय तहं संचालन यायेगु धयातःगु नापनक्साया ज्या आवश्यक स्रोतसाधन व उपकरणया अभावं ढिलासुस्ती जुयाच्वंगु दु । नापी विभागया नापनक्सा सम्बन्धी ज्या आवंलि स्थानीय तहपाखें संचालन यायेगु व्यवस्था याःगु खः । तर माक्व स्रोतसाधन व उपकरण जक मखसे जनशक्तिया नं अभाव जूगुलिं थ्व प्रक्रियां अझं छुं ई काइगु जूगु दु । नापी विभागया नापी महाशाखाया उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठया कथं प्रादेशिक कित्ता नापी स्थानीय तहय् यायेगु प्रक्रिया न्ह्याकेगु तयारी जूसां आवश्यक जनशक्ति, माक्व स्रोतसाधन व उपकरण अभावया कारणं लिबानाच्वंगु खः । लिसें थ्व प्रक्रियाया निंतिं बजेटया नं अभाव जूगुलिं हे कित्ता नापीया ज्या विभागं हे याना वयाच्वंगु वय्कलं धयादीगु दु ।

देय् प्रादेशिक संरचनाय् वनेधुंकूगु अवस्थाय् विभागयात थप व्यवस्थित यायेगु व कानुनी नापं नीतिगत आवश्यक सुधार यायेमाःगु खनेदुगुलिं थ्व सम्बन्धय् सहलह न्ह्यानाच्वंगु वय्कःया धापू दु । भूमि स्रोत, स्थलगत नापं थीथी प्रशासनिक ईकाइया नक्सा तयार यायेगु व जनसंख्या व सामाजिक आर्थिक एटलस तयार यायेगु ज्या महाशाखां याना वयाच्वंगु नापं थ्वलिसे सम्बन्धित तथ्यांक कम्युटराइज्ड यायेगु ज्या नं जुयाच्वंगु वय्कलं धयादीगु दु । नेपाःया अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी प्राविधिक ज्या याना वयाच्वंगु महाशाखां जःलाखःला देय्लिसेया मंकाः कुतलय् अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी ज्यमा क्वचायेके धुंकूगु जानकारी बिउगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS