लुँया भाः हानं कुहां वयेगु शुरु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – लुँया भाः हानं कुहां वयेगु शुरु जूगु दु । म्हिगः आइतवाः लुँया भाः छक्वलं तोलां निद्वः व स्वसः तका कुहां वःगु खः । छापावाल लुँया भाः म्हिगः तोलाया ९३ हजार थ्यंगु दु । शुक्रवाः तक लुँया भाः तोलाया ९५ हजार ३०० तका थ्यनाच्वंगु खः । अथेहे तेजाबी लुँ तोलाया ९२ हजार ५०० तका थ्यंगु दु । आइतवाः वहया भाः नं तोलाया ६० तका कुहां वयाः छतोलाया १ हजार २७० कायम जूगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS