न्हूम्ह श्री गणेश हिल, कन्हय् श्री भैरव प्रतिष्ठापन

येँ – येँयाःबलय् जात्रा याइपिं जीवित द्यःपिं श्रीगणेश हिलेगु ज्या जूगु दुसा कन्हय् श्री भैरवया हिलेज्या जुइत्यंगु दु । शाक्य महाविहार संघया कथं परापुर्वकाल निसें ऐतिहासिक, साँकृतिक पर्व कथं न्ह्याना वयाच्वंगु येँयाःबलय रथय तयाः जात्रा याइपिं बर्तमान राष्ट्रीय जीवित द्यःपिं श्री गणेश (सम्वेग शाक्य) व श्री भैरब (रुजन शाक्य)यात ई परिस्थिति व उमेरया हदया कारणं युवा अबस्थाय् थ्यंगुलिं वसपोलपिंत बिदा बियाः न्हूपिं श्री गणेश प्रतिस्थापन याःगु खः ।

श्री गणेशय् रोदिन शाक्यया थौं शुक्रवाः सुथया ९.३ – ९.१६ या शुभसाइत दुने प्रतिस्थापन याःगु खःसा श्री भैरबय् कर्सनव शाक्ययात कन्हय् शनिवाः सुथय् ९.३ – ९.१६ शुभसाइत दुने औपचारिक रुपं प्रतिस्थापन यायेत्यंगु खः । न्हूपिं श्री गणेश न्यादँ व श्री भैरब प्यदँ दुम्ह खः ।

न्हापा न्हापा थथे द्यःपिं हिलिगु ज्या यायेत आधिकारिक समिति मदुगुलिं पूर्व द्यः जुयाबिज्याःपिनिगु परिवार पाखें सरोकारवाला बहाः बहालय् सुचना जारी मजुसे थः दुनेया कुलपुत्रपिं ल्यज्याः याना पदस्थान यायेगु प्रचलन जुया वयाच्वंगु खः । ई व परिस्थिति हिले धुंकाः थथे याना द्यःपिं हिलेगु ज्याः प्रजातान्त्रिक मजूगुलिं मेपिं शाक्य कुलपुत्रपिंत अवसर हे मवल धयागु खँ वयेवं येँ देय्या शाक्यपिनिगु झिगू विहारया महासंघ “शाक्य महाविहार संघ”या पहलय् झिंखुगू बहाःदुनेया शाक्य कुलपुत्रपिंत सूचना जारी यानाः नीति व मापडण्दया आधारय् ल्यज्या यायेगु ज्या जूगु खः ।

थथे द्यःपिं हिलेगु निंतिं २०७६ साल आश्वीन ८ गते बुद्धबार कुन्हु गुथि संस्थानय् च्वंगु सरोकारवाला समूहया बैठकं मापडण्द निर्माण नापं आश्वीन १४ गते मंगलबार दुने श्री गणेश, श्री भैरब जुइपिं ल्यज्या यानाः सिफारिस याना पेश यायेत गुथि संस्थानं जिम्मेवारी ब्यूगु खः । बैठकं ब्यूगु जिम्मेवारीयात अक्षरस पालन यासे शाक्य महाविहार संघं श्री गणेशया निंतिं भाष्करदेव संस्कारित केशचन्द्र पारावर्त महाविहार इतुंबहाःया शाक्य कुलपुत्र रोदिन शाक्ययात श्री गणेशया लागि अले कीर्तिपुण्य महाविहार कोहिटी बहाःया शाक्य कुलपुत्र कर्सनव शाक्ययात श्री भैरब कथं ल्यज्या यानाः सिफारिस सहित सरोकारवाला समितियात लः ल्हाःगु खः ।

आः वइगु येँयाःबलय् न्हूपिं श्रीगणेश व श्रीभैरवयात रथय् बिज्याकाः द्यः सालीगु जुइ ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS