पाहाँचःह्रेया मरःजा (फोटो फिचर)

येँ– पाहाँचःह्रेया झ्वलय् थौं येँया थाय्थासय् मरःजा नकल । भलननि, भिंद्यःत्वाः, क्वहिति, वंघः, यटखा, ज्याथा, त्यंगः, कुम्हाःननि आदि थाय्थासय् थीथी व्यञ्जन तयाः मरजाः नकूगु खः । गणेद्यः पुज्यानाः नकीगु मरःजा नकलकि मस्त अरिं मचाइगु विश्वास यानातःगु दु ।
थौं येँया कुम्हाःननि व क्वहितिइ मरःजा नकूगु छुं छुं किपा –

   

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS