होलीया रमझम (फोटाफिचर)

येँ – थौं होली पुन्हि देय्या पहाडी लागाय् तःजिक हन । स्वनिग: लगायत पहाडी लागाया थीथी थासय् लः व रंगं छ्वाकाः थ्व पर्व हन।हाेलीया झ्वलय् जबरजस्ती या:पिंत धा:सा प्रहरीं नियन्त्रणय् का:गु दु । प्रहरीं स्वनिगलं जक सच्छि व खुइन्हय्म्हेसित नियन्त्रणय् का:गु दु ।  प्रहरी‌ं येँ न‌ं सच्छि व खुइम्ह, यलं स्वम्ह व ख्वपं प्यम्हेसित नियन्त्रणय् का:गु दु । अथेहे मादक पदार्थ सेवन याना: सवारी चले या:पिं न्यस: व नीस्वंग: मोटरसाइकलयात प्रहरीं नियन्त्रणय् का:गु दु ।

 


सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS