यलय् न्हूम्ह कुमारी आसनय् बिज्याकल

यल– यलया न्हूम्ह कुमारी निहिरा वज्राचार्ययात शनिवाः आसनय् बिज्याकूगु दु । शनिवाः विधिवत रुपं प्रतिस्थापन पुजा यायेधुंकाः वसपोलयात आसनय् बिज्याकूगु खः । वसपोल आवंनिसें कुमारी छेँय् हे च्वनाबिज्याइ । प्रतिस्थापन पुजाया झ्वलय् वसपोल कपालय् मिखा कंकाः (मिखाया सिन्हः तिकाः) पुज्याःगु खः । कुमारी आसनय् बिज्यायेधुंकाः वसपोलं पुजाय् सहभागीपिंत सिन्हः नं तिकाबिज्याःगु खः । प्रतिस्थापन पुजा यायेधुंकाः जक न्हूम्ह कुमारीयात द्यःमय्जु कथं माने याइ ।

न्हूम्ह कुमारी आसनय् बिज्याय् धुंकाः आः पुलांम्ह कुमारी कन्हय् थःगु छेँय् बिज्याइगु जूगु दु । पुलांम्ह कुमारी युनिका वज्राचार्य थीमजिउ जूगुलिं निहिरायात वंगु सिल्लागा ५ सोमवाः कुन्हु न्हूम्ह कुमारी कथं ल्यःगु खः ।

न्हूम्ह कुमारीयात आः कुमारी छेँय् हे तयाः ब्वंकेगु याइ । वसपोल दँय् झिंस्वक्वः जक थीथी जात्राया इलय् कुमारी छेँय् नं पिहां बिज्याइगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS