ख्वपय् कुमारी यात्रा सुरु

ख्वप – ख्वपय् झिन्हुयंकं न्ह्याइगु कुमारी यात्रा म्हीग आइतवाःनिसें सुरु जुल । ख्वपय् मोहनि ताकाय् कुमारीया यात्रा याइगु खः ।
मोहनिया न्हापांगु न्हि कुन्हु हे ख्वप कुमारी माजुयात क्वाठण्डौया कुमारी छेँय् विधिवत रुपं झिन्हु तक सिंहासनय् तयाः न्हिंन्हिं हे पुजा व तलेजु भ्रमण याकीगु चलन दु ।

नःलास्वां पीकुन्हुनिसें न्हिया न्हिथं सुथ न्हापां तलेजु लागाय् च्वंगु कुमारी चोकय् विराजमान याकाः वसपोलयात औपचारिक वसतय् तयातइ । मेबलय् धाःसा ख्वपय् कुमारी माजु उकथं कुमारीया थःगु हे द्यःछेँय् व कुमारीया सिंहासनय् च्वनेम्वाः ।

मोहनि जःछि थुकथं सिंहासनय् च्वनेगु झ्वलय् नवमिकुन्हु वसपोलं कुमारी छेँय् नं चिताइदारपिनि विशेष पुजा फये धुंकाः चासुख्यलय् च्वंम्ह माकःतय् कुमारीया नापं अन उकुन्हु छन्हुया लागिं च्वनीपिं झिम्ह कुमारी नापं इहि, इहिपा, ज्याजंक्व थेंज्याःगु पुजाविधि पूवंकाः प्रसाद ग्रहण याकाःलि हाकनं गुरुजु पल्टन सहित कुमारी चोक तलेजुया दरवार लागाय् थ्यंकी ।

चान्हय् चछि हे धइथें अन कुमारी चोकय् विशेष पुजा जुइ । उगु पुजा क्वचायेवं वसपोलयात सुजःद्यः मरः त्वालय् च्वंगु आदिपद्म महाविहार नापं बिराजमान याकी । अन हे मोहनिया ब्रम्हायणी ख्वाः सिलेत वइपिंसं दर्शन याइ । न्हिनय् वसपोलयात ब्रम्हायणी यंके धुंकाः कुमारी याः क्वचाइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS