अनिवार्य जूसां बसय् टिकट काटे मजू

येँ – येँ महानगरपालिका दुने चले जुइगु सार्वजनिक सवारी साधनय् यात्रा यायेबलय् अनिवार्य रुपं टिकट कायेमाःगु व्यवस्था येँ महानगरपालिकां यानातःसां टिकट काटे यायेगु ज्या धाःसा आःतकं जुइफुगु मदुनि ।

महानगरपालिकां स्वला न्ह्यव हःगु यातायात व्यवस्थापन ऐनय् परिचालकं टिकट बीमाःगु व यात्रुं टिकट कायेमाःगु धकाः व्यवस्था यानातःसां न त परिचालकं टिकट बियाच्वंगु दु, न त यात्रुं हे टिकट फ्वनेगु यानाच्वंगु दु । महानगरपालिकाया ‘काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’ य् सार्वजनिक यातायातय् यात्रा यायेबलय् अनिवार्य टिकट कायेमाःगु व्यवस्था यानातःगु दु ।

ऐनया दफा ४ य् सार्वजनिक यातायातय् च्वने न्ह्यः व च्वनेधुनेवं यात्रुयाके क्वःछिनातःगु भाडा कयाः अनिवार्य रुपं टिकट बीमाःगु सम्बन्धित परिचालकया दायित्व जुइगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । दफा ५ य् टिकट अनिवार्य कायेमाःगु व्यवस्थाय् महानगर क्षेत्र दुने रुट कायम जुयाः सञ्चालन जुयाच्वंगु सार्वजनिक यातायात छ्यलेबलय् यात्रुं थः च्वनागु बस स्टप वा सवारी साधनय् च्वनेवं भाडा पुलाः टिकट कायेमाःगु व्यवस्था यानातःगु दु ।

महानगरपालिकां थ्व ऐन हःगु स्वला बीधुंकूसां न त सार्वजनिक यातायातया परिचालकतय्सं टिकट बीगु यानाच्वंगु मदु, न त यात्रुतय्सं हे टिकट कायेगु यानाच्वंगु दु । महानगरदुने साझा यातायातं बाहेक मेगु यातायातं यात्रुतय्त टिकट बीगु मयाः । ऐनय् यात्रुयात ई टिकट वा टिकट बीमाःगु व्यवस्था यानातःगु दु ।

येँ महानगरपालिकाया प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलं आः अनिवार्य टिकट कार्यान्वयनया चरणय् थ्यनेधुंकूगु खँ धयादीगु दु । महानगर दुने चले जुइगु यातायातयात व्यवस्थित यायेत टिकट अनिवार्य यानागु खँ धयादिसें वय्कलं सार्वजनिक यातायातय् यात्रुत ठगे मजुइमा धकाः नं अनिवार्य टिकटया व्यवस्था यानागु खँ धयादीगु दु ।

परिचालकतय्सं क्वःछिनातःगु भाः स्वयां अप्वः ध्यबा कायेगु यानाच्वंगु धासें टिकट कायेगु यात धाःसा टिकटय् हे गुलि ध्यबा भाडा च्वयातइगु जूगुलिं यात्रुत ठगे जुइमालीमखुगु खँ वय्कलं धयादीगु दु । वय्कलं ऐन कथं टिकट अनिवार्य यायेगु निंतिं यातायात व्यवसायीत लिसे सहलह यायेत्यनागु खँ नं धयादीगु दु ।

‘ऐन हयेधुंकाः यातायात व्यवसायीत लिसे सहलह हे यायेमखंनिगु धासें वय्कलं वइगु आर्थिक दँ २०७६÷७७या बजेट पारित जुइधुंकाः व्यवसायीतलिसे सहलह यायेगु खँ नं धयादीगु दु । मेखे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघया महासचिव सरोज सिटौलां राससलिसे खँ ल्हासें टिकटया पक्षय् थःपिं नं दुगु धासें तर महानगरपालिकां थःपिंके सहलह हे मयासें ऐन हःगु खँ धयादिल ।

टिकट काटे मयायेगु ज्यां यात्रुतयात स्वयां बस थुवाःयात अप्वः मार लानाच्वंगु धासें वय्कलं थःपिं नंटिकट प्रणाली लागू याये चाहे जुयाच्वनागु खँ धयादिल ।

थौंकन्हय् येँ महानगरपालिकाय् चले जुइगु सार्वजनिक यातायात जक न्हि लखौं तका ध्यबा यात्रुतय् पाखें उठे जुयाच्वंगु दु । तर टिकट काटे यायेगु मयाइगुलिं बस थुवाःनं थःगु बसय् गुलि यात्रु च्वन धयागु तकं मसिइगु व ड्राइभर व परिचालकं गुलि कमे जुल धाल उकी हे माने जुयाच्वनेमाःगु अवस्था दुगु खँ वय्कलं धयादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS