ख्यालि न्हिली

शिक्षक ः राजु, छ स्कुल ला न्ह्याबलें इलय् हे वइ, तर क्लास ध्यान बियाः आखः मब्वँसे न्हिछिन्हिछि मिसात नाप जक छाय् खँ ल्हानाच्वनेगु ?
‘सर, जि तसकं गरिब परिवारयाम्ह खः’— राजुं धाल— ‘जिके मोबाइल मदु, उकिं …. !
ह्ह्ह्
काय ः मां, मां ! जिगु जन्म जुइ स्वयां न्ह्यः न्हापा गबलें छिं जितः खंगु दु ला ?
मां ः मदु, पुता मदु ।
काय ः अय्सा जि जन्म जुइधुंकाः छिं गथे यानाः जितः म्हसिल ले …. ?
ह्ह्ह्
ससःअबु ः भाजु, कन्हय् छिकपिनि ससःकिजाया निंतिं मिसा स्वः वनेत्यनागु छि नं झासँ न्हिं । बरु भचा न्हापां झासँ खं ला !
जिलाजं ः बां, छिं थःगु हे हिसाबं स्वयादिसँ, थन जितःला जिगु थःगु हे निर्णय गलत जुयाच्वंगु दु ….. !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS