कन्हय् या प्रदर्शन यथावत, खबरदारीया निंतिं प्रदर्शन जुइगु

सरकारं गुथि विधेयक लितकाःसां कन्हय् क्वछिनातःगु प्रदर्शन धाःसा जुइगु जूगु दु । गुथि विधयेकया विराेधय् कन्हय् माइतिघर मण्डलाय् प्रदर्शन यायेगु ज्याझ्वः तयातःगु खः । थ्व ज्याझ्वः यथावत हे जुइगु,बरु प्रदर्शन खबरदारीया नीति जुइगु खँ संघर्ष समन्वय समपतिं धाःगु दु ।

लिपा हाकनं थज्याःगु विधयेक हयेगु कुतः मयायेमा धकाः खबरदारी प्रदर्शन यायेत्यंगु खः । थुगु प्रदर्शनय् नं सकसितं ब्वति कायेत आह्वान याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS