सरकारं गुथि विधयेक लितकाल

येँ- सरकारं गुथि विधयेक लितकाःगु दु । भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालं न्हिनय् छगू पत्रकार सम्मेलन याना विधेयक लितकयागु जानकारी बिउगु खः ।

मन्त्रि अर्यालंं जनमानसय् भ्रम न्यंकूगुलिं विधयेक लितकायेमाःगु खँ धाःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS