ख्यालि न्हिली

छगू रेष्टुरेन्टय् मिसा मिजं ….
मिजं ः आइ लभ यु ।
मिसा ः आइ डन्ट लभ यु ।
मिजं ः छकः बांलाक विचाः या ।
मिसा ः जिं धाये धुन नि नो, नो, नो । का गात ला ?
मिजं ः वेटर बिल अलग अलग दयेकाः हिँ !
मिसा ः ओके, ओके, आइ लभ यु टू !
ह्ह्ह्
न्हिछिचछिं जी टिभी., कलर्स, सोनी थेंज्याःगु भारतीय च्यानल जक स्वइपिं मिसातय्सं टिशर्ट फिनाः पिहां वइबलय् धाःसा ‘आइ लभ नेपाल’ हँ !
ह्ह्ह्
धन्य । मनू सितकि हाकनं म्वाना वइमखु , मखुसा मनूतय्सं स्वर्ग व नरकया जक धाक धक्कु क्यनाः हैरान हे याइगु खइ !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS