इहिपा व चःबि निगू फरक प्रसंग खः । इहिपा गुगुं छगू धार्मिकस्थल वा समाः याना तःगु थासय् वा द्यःया न्ह्यःने याइ । तर चःबि धइगु मूलत खि, च्व फायेत हे जक छ्यलीगु थाय् खः । थन छुं कथंया नं शुभ, साइत वा बांलाःगु ज्या जुइमखु ।
भारतया छत्तीसगढय् च्वंगु विलासपुर धइगु थासय् धाःसा चःबिइ हे इहिपा जूगु दु । घटनाकथं शबा नवाज नांया मिसाया इहिपा १० ला न्ह्यःहे क्वःजिउगु खः । जब थः भाःत जुइम्हेसिया छेँय् चःबि हे मदु धइगु खँ शबां सिल अले वं इहिपा मयायेगु क्वःछित । इहिपाया दिं न्ह्यःने थ्यंगु इलय् इहिपा मयायेगु शबाया निर्णय छगू तःधंगु हे चर्चा जुल ।
तर झिला लिपा धाःसा उम्ह मिसां व हे मिजंनाप इहिपा यात । शबां गुम्ह मिजंयात थ्व स्वयां न्ह्यः मयायेगु निर्णय याःगु खः व हे मिजं नापं हाकनं इहिपा याःगुया कारण वया इच्छा पूवंगुलिं खः । थः भाःत जुइम्हेसिया छेँजःनापं शबां न्ह्यःने तःगु छगू जक शर्त थ्व खः कि व छेँय् चःबि दयेमाः । चःबि मदुगुलिं झिला न्ह्यः स्थगित जूगु इहिपा जब मिजंया छेँजःपिंसं चःबि दयेकल अले जक इहिपा नं सम्भव जूगु खः ।
मिजंया छेँय् थःगु शर्तकथं चःबि निर्माण जूगु खँ शबा व वया छेँजःपिंथाय् थ्यनेवं करिब बाःछि न्ह्यः इमि दथुइ इहिपा जुल । तर इहिपा जुलं नं व हे चःबिइ जूगु खः । थुकथं चःबिइ हे इमिसं थःपिनिगु इहिपा याःगु घटनां हाकनं मेगु चर्चा मुनेत सफल जुल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS