ख्यालि न्हिली

न्यायाधिश ः राजु, छंत छाय् जेलय् कुने हःगु खः ?
राजु ः याकनं याकनं किनेमल यानागुलिं ।
न्यायाधिश ः थ्व ला अपाय्सकं तःधंगु अपराध मखुनिसा, अय्नं छं गथे यानाः याकनं किनमेल यानागु ?
राजु ः पसः चालीगु ई स्वयां न्ह्यः ।
ह्ह्ह्
सहरय् गुपिं मिसात गंसि खने दयाः ‘जिरो फिगर’ धकाः धायेगु याइ, इपिं मिसातय् गामय् कुपोषणया शिकार जूगु धकाः हायेकी ।
ह्ह्ह्
कलाः ः का धयादिसँ सा, थ्व बट्टाय् छु दु ?
भाःत ः जिं स्वयेबलय् ला पक्का नं थ्व बट्टाय् छुं नयेगु चीज हे दयेमाः !
कलाः ः अरे वाह ! छि ला धाथें हे बुद्धिमान लानाच्वन का । छिं पाय्छि अनुमान यानादिल, पक्का नं थ्व बट्टा दुने जिगु न्हूगु लाकां दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS