ख्यालि न्हिली

थौंकन्हय् बजारय् लवं, सुकुमेल, नीहः, चन्दन, मलय्, आदि दुगु टुथपेष्ट वयाच्वंगु दु । थुकिं छु झीगु म्हुतुइ च्वंगु वा चुलेगु खः कि होम यायेगु खः ?
ह्ह्ह्
छम्ह मनू पेन्टिंग न्यायेत छगू पसलय् वन । वं छपाः पेन्टिंग क्यनाः धाल— ‘साहुजी, थुकिया मू गुलि थें ?
‘थुकिया थ्याक्क स्वीद्वः तका जक’— साहुजीं धाल— ‘थ्व आयल पेन्टिंग खः ।’
‘छिं ध्यबाया चिन्ता कयादीमते, जितः देसी घ्यलं दयेकातःगु छुं क्यनादिसँ’ गाहाकिं धाल ।
ह्ह्ह्
छम्ह मनू तसकं अय्लाः तिल्ल त्वनाः छेँय् दुहां वन, अबुं ब्वः बी धकाः वं चुपचाप ल्यापटप चायेकल ।
अबु ः कुलंगार थौं हाकनं त्वना वया का मखुला ?
काय ः सत्य, सत्य मखु ।
अबु ः बेमान, कुलंगार अथे खःसा सुटकेश चायेकाः छु स्वयाच्वनागु ले ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS