रविन्द्रया थासय् जहान विद्या

येँ -हेलिकप्टर दुर्घटनाय् लानाः मदुम्ह पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारया चुनाव क्षेत्रय् वय्कःया हे जहान विद्या अधिकारी (भट्टराई)यात थनेगु बारे नेकपा दुने चर्चा जूगु दु । मय्जु विद्या नं न्हापा राजनीतिइ हे दीम्ह खःसां रविन्द्र अधिकारीयात ग्वाहालि जुइमा धकाः वय्कः राजनीतिं बिस्कं च्वनादीगु खः ।

थ्वहे झ्वलय् नेकपा नेता वामदेव गौतमं छगू विज्ञप्ति जारी यासें थःत रविन्द्र अधिकारीया चुनाव क्षेत्रं दनेगु कुतः यात धकाः प्रचार जुयाच्वंगुली दुःख प्वंकादीगु दु । वय्कलं थः अनं दनेगु मखु धासें अन मदुम्ह अधिकारीया परिवारत हे चुनावय् थनेगु लागिं कुतः यायेगु जुइ धयादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS