ख्यालि न्हिली

नेपाः चाःहिउ वःम्ह छम्ह पर्यटकं न्यन— नेपालय् दकलय् अप्वः च्वापु गन दइ थें ?
गाइडं लिसः बिल— ‘सुथय् ८ बजे न्ह्यः हिमालय पर्वतय् अले बहनि ८ बजे लिपा ह्विस्कीया गिलासय् !
ऋऋऋ
थःछेँय् वनाच्वंम्ह कलातं फोन यानाः भाःतम्हेसित धाल— ‘प्रिय ! छिं शायद जितः हे लुमंकाच्वंगु जुइ मखुला ? जिगु लुमन्ति गुलि तक वः ?
‘हट् लाति’— भाःतम्हं लिसः बिया छ्वत— ‘अथे लुमंका तये अःपुगु खःसा एसएलसीइ निक्वःतक फेल जुइ ला ?’
ऋऋऋ
थुइके मफुगु छता खँ, छिकपिंसं सिउसा कनादिसँ ः—
थौंकन्हय् होटल, रेष्टुराँ, बार, पब, पार्टी पालेसय् तकं ‘फ्रि– वाईफाई’ च्वयातःगु दइ । आः धयादिसँ कि इन्टरनेट (वाइफाइ) फ्रि खःकि चले याइपिं झी फ्रि खः ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS