तोखाय् न्यून मात्राय् छेँ पुनःनिर्माण

येँ – गोरखा केन्द्र विन्दु जुयाः भुखाय् ब्वःगु स्वदँ फुनाः प्यदँ क्यन त्यंगु इलय् आतक नं येँया उत्तर–पूर्वी लागाय् च्वंगु नेवाः बस्ती तोखाय् धाःसा तसकं म्हो मात्राय् जक छेँ पुनःनिर्माण जूगु दु ।

तोखा नगरपालिकाया दुने भुखाचं १,७४५ खा छेँ पूर्णरुपं क्षति जूगु तथ्यांक दुसा पुनःनिर्माण धाःसा २५० खा छेँ जक जूगु दु । नगरपालिका दुने म्हो क्षेत्रफल, बहुस्वामित्वया छेँ थुनेबलय् नापं च्वंगु छेँयात छु यायेगु धइगु स्पष्ट नीति मदुगुलिं निजी आवास निर्माण ज्या न्ह्याये मफयाच्वंगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS