ख्यालि न्हिली

जब मिजंतय्सं अय्लाः त्वनी, मिसातय्सं ‘मिजं ला तसकं अय्लाःगुलु खनिं’ धकाः धाइ, तर मिजंतय्सं फ्यान्टा त्वन धाःसा सुनानं थ्व धाइमखु कि ‘मिजं ला तसकं फेन्टास्टिक खनिं !’
ह्ह्ह्
पप्पु तःधिकः जुइधुंकल । वया इहिपा धाःसा आतकं मजूनि । अले व छन्हु तसकं तापाक द्यःयाथाय् थःगु इहिपा जुइमाः धकाः प्रार्थना यायेत थः मांयात नं नापं ब्वना यंकल ।
द्यःयाथाय् तसकं हुलमुल जूगुलिं वया मां तन । पप्पुं थःगु निपा ल्हातं सर्गतय् ब्वयेकाः धाल, ‘हे भगवान ! थ्व छु यानागु । जिगु ला इहिपा मजुल, मजुल । जिमि अबुया मिसा नं तंका बियागु ला ?’
ह्ह्ह्
सुयातं नं हरेक खँय् सफाइ बिया च्वनेमागु आवश्यक मदु छि मनू खः, डिटर्जेन्ट पाउडर मखु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS