ख्यालि न्हिली

राजु ः पासा, छिमि ला मरि पसः । गबलें गबलें पसलय् च्वनेबलय् मरि नये मास्ति मवः ला ?
सुमन ः नये मास्ति ला वः, वयां छु याये ? जिमि अबु पिहां वनीबलय् दक्वं मरिचरिया ल्याःचाः तयाः पिहां वनीगु । उकिं जिं लालमोहन चुचुप्यानाः हाकनं तयाबीगु का ….
ह्ह्ह्
प्रेमिका ः डार्लिंग थौं जि गथे च्वं धासाः ?
प्रेमी ः बांलाः, तसकं बांलाः ।
प्रेमिका ः हाकनं छक्वः धा ले गुलि बांलाः धकाः …. !
प्रेमी ः थुलि बांलाः, थुलि बांलाः जि जक जिउसा छ थेंच्वंम्ह मेम्ह छम्ह लभ यायेमास्ति वः का जितः !
ह्ह्ह्
कलाः ः जिं न्यनागु स्वर्गय् कलाः–भाःत निम्हेसितं नापं च्वने बी मखु हँ !
भाःत ः उकिं ला स्वर्ग धाःगु !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS