छम्ह मचां थः जःलाखःलाया छेँय् घन्टी बिल । छेँय् च्वंम्ह मिसां खापा चायेकेवं मचां धाल— अन्टी, जिमि मामं धयादीगु छगू कचौरा चिनी बियादिसँ हँ !
‘अरे वाह ! गपाय्सकं हिसि दुम्ह मचा’— मिसा मुसुक्क न्हिला धाल— ‘अले छिमि मम्मीं मेगु छु धाल ले ?’
‘व बोक्सीं मबिउसा म्वाःल, मेगु छेँय् च्वंम्ह डंकिनीयाथाय् वनाः कया हजि !’
ह्ह्ह्
छम्ह सुचिकाः बसय् च्वनाः वनाच्वन, व हे इलय् वयागु मोबाइलय घन्टी न्यात । वं फोन ल्ह्वनाखतं धाल, — ‘छं ल्हाः चानाः ठीक यानाति जि वयाः गःपः चाना बी ।
ह्ह्ह्
यदि छिं थःगु मृत्यु लिपा नं थःगु फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्विटर, इन्स्ट्राग्राम स्वयेगु इच्छा यानादीगु दुसा ……
‘मिखादान यानादिसँ ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS