ख्यालि न्हिली

रमेश ः अय् राजु, छंत म्हिगः छिमि कलातं छाय् अपाय्सकं दाःगु ?
राजु ः ग्व छु धायेगु आः ! थ्व सरकारी ज्याकुथिइ ज्या यायां जिगु ला दिमागं ज्या मयाये धुंकल ।
रमेश ः आखिर जुल छु ?
राजु ः जिं उकुन्हु जिमि छम्ह पुलांम्ह गर्लफ्रेन्डयात पौ छ्वयागु बोधार्थ थः हे कलाःयात बी लात का ….. !
ह्ह्ह्
शिक्षक ः मस्त, यदि छिमिसं मनय् छुं कथंया नं हाकु मतसे द्यःया प्रार्थना यात धाःसा छिमिगु इच्छा अवश्य पूवनी ।
पप्पु ः सर, आम खँ त्वःता बियादिसँ, यदि धाथें अथे जुइगु खःसा छि जिमि सर मखु, ससःअबु जुइगु खइ … !!
ह्ह्ह्
भाःत ः थौं नं तरकारिइ भचा चिन्वः थें च्वं !
कलाः ः तरकारि चिन्वःगु मखु, चि ठिक जू । बरु तरकारि कम जुल का, उकिं तरकारि हयेबलय् भचा अप्वः हयेगु यानादिसँ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS