ख्यालि न्हिलि

थौंया विचाः
एम्बुलेन्स जुइमा वा भम्चा कायेत वनाच्वंगु जन्ती जुइमा । निगुलिंयात न्हापालाक लँ त्वःता बीमाः । छाय्कि इपिं निम्हं जिन्दगीया युद्ध ल्वायेत वनाच्वंपिं खः ।
ह्ह्ह्
भाःत ः (थः कलाःलिसे) छ तसकं बांलाः, हिसि दु ।
कलाः ः सुभाय्
भाःत ः छ ला धाथें राजकुमारी थें खने दु ।
कलाः ः अहो ! यक्व यक्व सुभाय् । अले छि छु यानाच्वनादिया ले ?
भाःत ः छलिसे ख्याः यानाच्वनागु ।
ह्ह्ह्
शिक्षक ः का धा, डेट व तारिखय् फरक छु दु ?
पलख कक्षा सुनसान जुल ।
पप्पु जुरुक्क दनाः धाल— ‘डेटय् गर्लफ्रेन्ड नाप दइ, तारिखय् वकिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS