हानं पिदन मिप्वाः लाखे (फोटो फिचर)

लोप हे जुइधुंकूगु मिप्वाः लाखे तःदँ लिपा हानं पिदन । यल लाय्कू मिप्वाः लाखे पुचलं बिहीवाः गथांमुगः कुन्हु थ्व लाखे हानं पिथंगु खः । थाय् थासय् मि पिकयाः देय् चाहिलीगु थ्व लाखे करिव ३०दँ न्ह्यः निसें दिनाच्वंगु खः । आर्थिक अभाव नापं थीथी कारणं दिनाच्वंगु थुगु लाखे न्हापा लिपा कृष्णाष्टमीया इलय् पिहांवइगु खःसां थुगुसी निसें गथांमुगः कुन्हु पिकाःगु खः ।

यलया सौगलं सुरु जुइगु थ्व लाखे ओकुबहाः, चक्रबही, हौगः, तिछुगल्लि आदि लागाय् मिप्वाः च्याकुच्याकुं चाःहिलेगु ज्या जुइ । मिप्वाः लाखे पुचलं बिउगु जानकारी कथं गथांमुगः कुन्हुंनिसें न्यान्हु तक थ्व लाखे पिहां वइ । थ्व खास यानाः कपालीतय्सं पिकाइगु लाखे खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS