थिमिइ लिपि वर्कशप

थिमि – नेपाल लिपि गुथिपाखे थौकन्हय् न्ह्याकाच्वंगु लिपि स्यने ज्या अभियानया झ्वलय् म्हिगः थिमिया बालकुमार लागाय् रञ्जना लिपिया
क्यालिग्राफी वर्कशप जुल । नेपाललिपि गुथि, गुथिया थिमि कचा, क्यालिजात्रा व मैचाबौचाया मंकाः ग्वसालय् अन उगु ज्याझ्वः जूगु खः ।
गुथिया नायः निरञ्जन ताम्राकार , छ्यांज्ये पवित्र कसाः लिसे लिपि प्रशिक्षक सुनिता डंगोल नं सहभागी जुयादीगु उगु ज्याझ्वलय् आपालं
मनूतय्सं ब्वति काःगु खः । नेपाल लिपि गुथिं थौकन्हय् येया थःपिनि ज्याकुथी सुथय् व बहनी यानाः न्हिं निगू सेसन लिपि कक्षा सञ्चालन यानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS