ख्यालि न्हिली

पप्पु छम्ह नांजाःम्ह ज्योतिषयाथाय् वन । अले वं ज्योतिषयाके न्यन— ‘थ्व इहिपा धयागु ग्वःगू जन्मया सम्बन्ध जुइ ?
‘थ्व छंके हे निर्भर जुइ । यदि दक्वं सही धंगं न्ह्याः वनाच्वन धाःसा सीकि कि मेगु खुगू जन्म ल्यं दनि’, ज्योतिषं धाल— ‘यदि दक्वं गडबड जुल धाःसा थुइकी खुगू जन्म न्हापा हे वने धुंकल थ्व हे अन्तिम खः ।’
ह्ह्ह्
तरकारि मियाच्वंम्ह मनुखं तरकारिइ लखं छ्वाकाच्वन । ताःई तक नं लखं छ्वाकाच्वंगु खनाः तरकारि न्याः वःम्ह मनुखं धाल—‘यदि पाछै होसय् वःगु खःसा निम्हू बियादिसँ ।’
ह्ह्ह्
छिं गबलें विचाः यानादीगु दु ला कि संसारय् दकलय् ग्यानापुगु जादू गन दु जुइ धकाः …… !
यदि छिं मसिउसा सीकादिसँ, जिगु विचाःकथं ‘दकलय् ग्यानापुगु जादू’ थौंया आधुनिक ब्यूटी र्पालरय् ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS