बिस्काःया यःसिं थन (भिडियो)

ख्वपय् बिस्काः जात्राया झ्वलय् थौं सनिलय् यःसिं थंगु दु । ख्वपया यःसिंख्यलय् सनिलया पौन ७ बजे यःसिं धस्वाकूगु खः ।  यःसिं थनेवं यःसिं ख्यलय् दिकातःगु भैलः द्यःयात छझाः सालाः न्ह्यःने हःगु खः ।

भिडियो स्वयादिसँ ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS