ख्यालि न्हिली

परीक्षाहलय् ः—
रमेशं फताफत न्ह्यसःया लिसः च्वयाच्वन । थ्व खनाः राजुं धाल— ‘छं ला फताफत च्वयाच्वन । जितः नं लिसः छकः धया बिउ ले !’
‘जि थःत हे ला छुं मवयाच्वन’— रमेशं धाल ।
‘अय्सा छं अपाय्सकं फताफत’ राजुं तमं धाल— ‘छिमि गर्लफ्रेन्डयात लभलेटर च्वया च्वनागु ला ?’
ह्ह्ह्
अप्वःथें तःमिपिं व सम्भ्रान्त परिवारयापिं तसकं थिकेगु गाडीइ जिम क्लब वनी ।
अन इपिं साइकल चले यायेत …।
ह्ह्ह्
मिसा ‘नारी शक्ति’ खःसा मिजं छु खः ।
थुकिया स्पष्ट लिसः खः ‘सहन शक्ति ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS