ख्यालि न्हिली

जीवनया हरेक कठिन मोडय् उतिकं नापनापं वनाः छितः ग्वाहालि याइम्ह सु खः, सिउला ?
कलाः, भाःत, दाजु, किजा, तता, केहेँ, मतिनामि, पासा ….. थुपिं सुं नं मखु ।
छिं तुतिइ न्ह्यानातःगु लाकां ।
ह्ह्ह्
ल्वगि ः डाक्टर सा’ब । अपरेशन लिपा नं जिगु मुटुया चाल ठिक जुइ मखुला ?
डाक्टर ः धन्दा कयादीम्वाः ! गबलय् तक छि म्वानाच्वनी, छिगु मुटुया चाल नं ठिकठाक हे जुइ !
ह्ह्ह्
मिजं (ल्यासेनाप) ः छि थपाय्सकं बांलासे च्वंगु कारण छु थें ?
ल्यासे ः थुकिया कारण अय्लाः खः, ।
मिजं ः अहो ! अय्सा छि अय्लाः त्वनादीका मखुला ?
ल्यासे ः मखु, मखु । जिं मखु, छिं अय्लाः त्वनाः नशा लगे जूगुलिं जि बांलाः खने दुगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS