चुपचाप नयेगु अर्डर यायेगु साइलेन्ट क्याफे

नमवासे सुम्क च्वनेगु छगू जक थाय् धइगु लाइब्रेरी खः । थ्व बाहेकं मेगु न्ह्यागु थासय् नं खँल्हाबल्हा याये जिउ । अझ होटल, रेष्टुरेन्ट, क्याफे आदि थासय् ला खँल्हाबल्हा यायां नसाज्वलं नयेगु व सवाः कायेगु याइ । थन नसाज्वलं अर्डर यायेत हे म्हुतुं सः पिकायेमाः । अझ गनं गनं क्याफे, रेष्टुरेन्टय् ला ततःसलं म्येँ हे हायेकातःगु दइ ।

थज्याःगु थासय् न त नमवासे नयेगु अर्डर याये फइ, न त अर्डर काइ, न त नयेगु हे सुख दइ । तर, झीगु देय्या उत्तरी जःलाखःला देय् चीनय् छगू अज्याःगु क्याफे संचालनय् वःगु दु, गन नमवासे नयेगु अर्डर यायेमाः । थथे धायेबलय् छि पत्याः मजुइफु । खः, चीनया ग्वाङजाओ प्रान्तय् छगू थज्याःगु हे क्याफे दु, गन विना बोली नयेगु ज्वलंया अर्डर बीमाः ।

‘स्टार बक्स’ नांया विश्वया हे दकलय् तःधंगु स्वंगूगु ‘चेन फुड रेष्टुरां’ चीनय् नं थःगु शाखा विस्तार याःगु खः । स्टार बक्सं ग्वाङजाओय् ‘साइलेन्ट क्याफे’ रुपय् थ्व रेष्टुराँ चायेकूगु खःसा थ्व चीनया हे न्हापांगु साइलेन्ट क्याफे नं खः । थन नसात्वँसा ज्वलं अर्डर यायेबलय् म्हुतुं सः पिकाये मदु, उकिया निंतिं सांकेतिक नम्बरया व्यवस्था यानातःगु दु ।

रेष्टुराँया अंगलय् नसात्वँसा ज्वलंया नं. तयातःगु दुसा उकिया गथे यानाः अर्डर यायेगु धकाः नं च्वयातःगु दु । उकिया हे लिधंसाय् नयेगु त्वनेगु अर्डर यायेमाः । यदि गाहाकिं अर्डर याये मसःसा नोट प्याडय् च्वयाः नं बी फइ । थ्व बाहेकं रेष्टुरेन्टं हालय् जक गाहाकितय् सुविधायात ध्यानय् तयाः ‘साइन ल्यांग्वेज प्रोग्राम’ नं संचालनय् हःगु दु ।

स्टार बक्सं थ्व स्वयां न्ह्यः थुकथंया हे साइलेन्ट क्याफे सन् २०१६ य् मलेशियाय् व सन् २०१८ य् मलेशियाय् चायेकूगु खः । स्टार बक्सं थुकथंया रेष्टुराँ संचालनय् हःगुया मुख्य उद्देश्य न्हाय्पनं मताःपिं व नवाये मसःपिनिगु निंतिं खः धकाः धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS