ख्यालि न्हिली

छम्ह मिसा सिना च्वय् थ्यन । वं चित्रगुप्तयात नापलाःबलय् उत्सुक जुयाः न्यन— ‘जिमि भाःत नं थन हे दु ला ?’
‘नां छु वयागु ?’ चित्रगुप्तं न्यन ।
‘शर्मा ।’
‘शर्मा ला थन ग्वःम्हमछि दु, पूवंक नां धा ।’
‘कृष्णकान्त शर्मा’
‘थ्व नांयापिं नं तःम्ह हे दु थन । मेगु छुं परिचय वयागु ?
‘क्वय् व टेलिफोन कम्पनीइ ज्या याइम्ह खः ।’
‘अनयापिं नं ग्वःम्हमछि शर्मा थन वये धुंकल । छुं विशेष परिचय वयागु ?’
‘विशेष परिचय ?’— मिसा विचाः यानाः नवात— ‘अँ लुमन । सी न्ह्यः वं जितः धाःगु खः कि व सी धुंकाः जिं गबलय् गबलय् विश्वासघात यात, अबलय् अबलय् वयागु आत्मा न्ह्याथाय् लानाच्वंगु जूसां फाताफाता पुली ।’
‘ओह ! छिं फातापू शर्माया बारे न्यानादिल का ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS