ख्यालि न्हिलि

अबु ः कन्हय्निसें जांच शुरु जुइगु जुइधुंकल । छं जांच बीत माःगु दक्वं तयारी याये धुन ला ?
काय ः याये धुन बाः ।
अबु ः तसकं बांलात का, छु तयारी जुल ले जितः नं धासाः … !
काय ः पेन, पेन्सिल, रबर, शार्पनर, इरेजर आदि दक्वं तयारी जुइधुंकल आः खाली ब्वनेगु जक ल्यं दनि ।
ह्ह्ह्
मिजं (मिसानाप) ः जि ला १८ दँ दत । अले छ ले ?
मिसा (मछाःमछाः) जि नं १८ दँ दत ।
मिजं ः अथे खःसा नु, झी निम्ह नापं वने । मछालेमाःगु छु दु धकाः ….!
मिसा ः गन ?
मिजं ः भोट कुर्केत ।
ह्ह्ह्
अपराधी ः जज साहब, जिं अय्लाः त्वना तयागु मखु, बरु अय्लाः त्वनाच्वनागु खः ।
न्यायाधिश ः ए ऽऽऽ ! अथे खःसा छंगु सजाय महिनायात क्वपालाः स्वीन्हु यानाबी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS