ख्यालि न्हिलि

अमेरिकी वैज्ञानिकतय् संस्था नासां स्वम्ह सरदारयात चन्द्रमाय् छ्वयाबिल । रकेटय् च्वनाः वनाच्वंपिं करिब बछि लँपुइ थ्यनेधुंकाः लिहां वल ।
नासाया वैज्ञानिकतय्सं थुकिया कारण न्यंबलय् इमिसं धाल, ‘छिमिसं जिमित मूर्ख तायेकागु ला ? थौंला आमाइ खः, तिमिला ला दइ हे मखु नि !
ह्ह्ह्
पत्रपत्रिकाय् न्हियान्हिथं वइगु राशिफल ला मात्र इहिपा मजूनिपिनिगु निंतिं जक खः ।
इहिपा जुइधुंकूपिंसं ला छेँया अवस्था स्वयाः हे थुइका काये फइ कि थौंया दिं गथे जुइ !
ह्ह्ह्
कलाः (भाःतनाप) स्वयादिसँ, जि ज्या यानाच्वनेबलय् जितः चुप्पा नयेगु, कुचुकुचु नकेगु ज्या यानादीमते ।
अबलय् लाक्क ज्या यायेत तयाःम्ह मिसां धाल, ‘मालिक्नी, बांलाक थुइका बियादिसँ । जिं ला ग्वक्वः धाये धुन । धाधां जि थः हे दिक्क चायेधुंकल !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS